ShadoCon 2010 Saturday – The Shado Tournament pt1

ShadoCon 2010 Saturday – The Shado Tournament pt2

ShadoCon 2010 Saturday – The Shado Tournament pt3

ShadoCon 2010 Saturday – The Shado Tournament pt4

ShadoCon 2010 Saturday – The Shado Tournament pt5

ShadoCon 2010 Saturday – The Shado Tournament pt6

Pein & Riddick VS Nero & Deadpool

Afro Samurai & Shishio Makoto VS Gambit & Jade

Tifa Lockheart & Frost VS Mystique & Raiden

Afro Samurai VS Shishio Makoto

Source/Fuente: jcaesar331991 @ YouTube [http://www.youtube.com/user/jcaesar331991], DrAnime @ YouTube [http://www.youtube.com/user/DrAnime].

%d bloggers like this: